Om mig

Min baggrund som irakisk flygtning, har rustet mig med fortællinger om hvad mennesket er i stand til at gøre, når det er truet, og ikke mindst hvad det er i stand til at blive på trods af dette. Det har givet mig et mod til at lave teater der tør satse i allerhøjeste grad. Teater som viser mennesket i sin reneste form. Når det er lille, når det er grotesk, når det er skrøbeligt, når det er smukt, uden kalkulering.

Jeg ser det som et bærende ansvar, at viderebringe en tanke fra ide til handling. Jeg er passioneret omkring den proces, og det lange seje træk det kræver fra skrivebordsarbejde til scenegulv. At samle, at lede og iværksætte indebærer en investering og et engagement. Det kræver en vågenhed og overblik, og en sans for nogle gange at afvige og turde gå med de opdagelser man møder på vejen, frem for at være forblindet af målstregen. Ikke mindst en forståelse for skuespillerens ståsted, som jeg kender til fra min egen skuespilleruddannelse.

Jeg har skrevet digte, siden jeg startede i gymnasiet i Århus. Poesien har gjort mig frygtløs, når det kommer til gamle klassikere som Oehlenshläger og Goethe. Jeg finder det essentielt at undersøge meningen i fortiden for at forstå, hvor fremtiden peger hen. Jeg tror, at teateret kan sætte “vinduer” op til skue, så vi med krop og sind kan mærke og lade os blive rørt.

Den digitale tidsalder har gjort det muligt for os at skabe og ændre vores identitet. Aldrig har mennesket været så stimuleret af indtryk, oplysning og valgmuligheder. Dog har mennesket aldrig været så grundforvirret og selvdestruktivt som nu. hvilket samfund er vi ved at blive?

Sargun Oshana